Vänern kan stoltsera med flera svenska fiskerekord men med vetskapen om att det finns över 35 olika fiskarter så är det inte så svårt att förstå. De vanligaste är nors och siklöja.

Trollingfiske är populärt bland sportfiskare. Den främsta fångsten är lax och öring. Fritidsfiskare som lägger nät får främst abborre och gädda. Yrkesfiskarna fångar främst gös, gädda, öring och sik med bottensatta nät. I slutet av 1800-talet var medelfångsten bland fiskare 0,5 ton.

I Vänern finns det både varm-och kallvatten arter och i och med att sjön är så stor finns det även arter i Vänern som normalt förknippas med havet. Det har även funnits flodkräfta i Vänern men den slogs tyvärr ut av kräftpest. Man har nu som ersättning för flodkräftan planterat in signalkräfta, en art som har sitt ursprung i Nordamerika. Det finns även naturligt lekande lax i Vänern, Klarälv- och Gullspångslaxen. Här finns även ålar, dessa tog sig upp i sjön under 1800-talet när Trollhätte slussar öppnade.

Fiskeplatser

Vänern har ett omfattande servicenät för sportfiskare som har uppkommit genom Laxfond Vänerns försorg. De flesta kommuner runt Vänern har gästplatser, hamnservicehus med möjlighet att hyra charterbåtsfiske eller hyrbåt. Det arrangeras årligen också trollingträffar för både nybörjare och internationella erfarna trollingfiskare. De populäraste trollingträffarna hålls i populära städer som Karlstad/Hammarö, Lidköping/Kållandsö, Mellerud/Sunnanå och Åmål.

Olika sorters fiske

Trolling har blivit en populär fiskemetod, mycket beroende på att det är ett framgångsrikt sätt att fiska på. Trolling är släpfiske efter båt, detta sätt att fiska på beskrevs redan för 150 år sedan i både nordisk och brittisk litteratur. Trolling är den fiskemetod som ger störst fångst när man fiskar på okänt vatten. Och metodiken är den samma oavsett i vilket vatten man trollar.

Spinn-och flugfiske

Under höst och vår kan man ta öring och lax från stranden av Vänern med flug- och spinnfiske. Det finns många populära ställen runt Vänern för detta fiske så det är lätt att hitta en plats som passar dig. Spinn-och flugfiske består av många beståndsdelar där snabba precisa kast, tålamod och uppmärksamhet är viktiga.

Öring- och laxfiske

Under vinterhalvåret är detta fiske som bäst, både gällande kvalitet som kvantitet. Öringen tendrar att ty sig till mer kuperade områden medan laxen står att finna i mer öppet vatten, detta är bara en tumregel men bra att ha i åtanke när man väljer fiskeplats.

Gös – gäddfiske

Gösar på över 11 kg och gäddor på över 20 kg har fångats i Vänern. Vid trollning kan man fånga dessa fiskar året om. Vill man fånga gäddor så har du störst chans på våren, efter att de har lekt.

Fiskeregler

Det finns ett antal fiskeregler att följa när man fiskar i Vänern. I princip allt vatten inom 300 meter från fastlandet och ö är enskilt vatten och i enskilt vatten är fiske med handredskap tillåtet men fisket får inte kräva att båt används. Maskstorleksbestämmelserna måste följas även på enskilt vatten. Det finns även minimått på fisk som få tas upp. Om fisken inte uppgår till minimimåtten måste den omedelbart släppas tillbaka i sjön. Det finns fler regler att beakta, alla finns samlade att läsa på hos Länsstyrelsen.